Успешният бранд/марка/ винаги е добре дефиниран и има отношение към пазара. Не си мислете, че ако имате слоган, лого и визитка, вашият бранд е завършен и добре представен пред вашата таргет аудитория. Процесът на брандиране е завършен само и единствено когато сте внимателно дефинирали и обмислили пет ключови елемента, от създаването и развитието всеки успешен бранд. Ето ги и тях:
1. Позиция на бранда – Частта, която описва какво прави вашата организация, кого обслужва, какви са вашите уникални предимства, какво ви отличава от другите компании и какво може да спечели потребителят, използвайки вашия продукт или услуга, е общо известна като позиция на марката. След като сте заключили позицията на вашият бранд, следващата стъпка е да я направите достъпна за вашата аудиторията в различни версии от 25, 50 и 100 думи.
2. Обещание на бранда – Най-важното нещо, което организацията/марката/ обещава да изпълни всеки път, е нещо, което не бива да се пристъпва. За да излезете с обещанието, което ще идентифицира вашия бранд, трябва да прецените какво очакват от вас служители, клиенти и партньори и да се придържате към това обещание на всяка цена! Пример: Вие на всяка цена обслужвате всеки гост персонално – поемете ли този ангажимент веднъж, трябва да сте готови да го изпълните ВИНАГИ – без компромис!. Всеки бизнес ход трябва да се претегля спрямо това обещание, за да бъде сигурен, че го оправдава или поне не му противоречи пряко.
3. Идентичност на бранда – Идентичността на бранда е това негово качество, с което той изпъква пред останалите. Трябва да помислите за специфичните черти на марката/организацията/, които искате вашите служители, партньори и клиенти да използват, когато ви описват на другите. Трябва да имате поне четири до седем черти, които отговарят на вашата марка и описват какво да очакват другите от нея.
4. История на бранда – Информацията за създаването организацията, как тя e изградила доверие, как оформя своята визия пред клиентите и придава стойност на марката, се нарича историята на бранда. Обикновено включва и обобщение на вашите услуги и продукти и вашите най-силни страни пред клиента.
5. Асоциации за бранда – Винаги има конкретни думи, фрази, цветове, шрифтове, словосъчетания и други елементи съставляващи асоциациите за вашия бранд. Те могат да включват вашето лого, име, цветове, шрифтове, слоган и така нататък. Обещанието за бранда  и идентичността на бранда ви трябва да бъдат отразени чрез асоциите на марката ви.
И така вече дефинирахме 5- те важни точки, по които можете да изградите вашия успешен бранд. Време е да представите вашия бранд пред потенциалните клиенти, служители и партньори. Как точно да го направите? Къде се крие ключът към успеха? Ключът към успеха на всеки успешен бранд се заключва в две две думи: яснота и повторение. Никой никога няма да разбере или запомни каква е всъщност вашата марка, освен ако не решите да я запазите същата всеки път, когато вашата таргет аудитория се сблъска с нея. Дефинирайте правилно всички ваши уникални предимства, слогани, кампании, визии и желания и се придържайте към тях – постоянството и ясната визия, ще ви се отплатят!
Author

admin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Marked fields are required.